29 april 2015

Jeugd

Een samenleving zonder jeugd heeft geen toekomst. Meestal kunnen we trots zijn op onze jeugd, omdat ze zich goed ontwikkelen. Het CDA vindt dat opvoeden primair een verantwoordelijkheid is van ouders. Met lokale voorzieningen, zoals het centrum voor jeugd en gezin, kinderopvang en peuterspeelzalen, scholen en verenigingen ondersteunen we de ouders bij de opvoeding van hun kinderen.

Een evenwichtige en gezonde thuissituatie en een veilige omgeving voor het kind, zijn belangrijk om uitval of kostbaar en langdurig ingrijpen te voorkomen. Gelukkig groeit het grootste deel van de jeugd zonder grote problemen op; slechts een klein deel heeft te maken met grotere problemen.

Nu ligt de zorg voor de jeugd per 1-1-2015 bij de gemeente en met veel kleinere budgetten dan toen het Rijk daarvoor verantwoordelijk was. Een hele uitdaging om met minder geld toch te bereiken dat de jeugd goed kan opgroeien. Preventie en problemen in de beginfase onderkennen om zwaardere zorg te voorkomen wordt de insteek bij onze jeugdzorg.

Schoolmaatschappelijk werk is hier een mooi voorbeeld van. Op de basisscholen was daarin al voorzien; bij de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ook geld beschikbaar gesteld om dit op de middelbare school (Lentiz) in Maasland te regelen. Als gemeente betalen wij dat voor alle leerlingen op het Lentizcollege, die zorg nodig hebben. Daar staat tegenover dat voor leerlingen uit onze gemeente die in omliggende gemeenten op de middelbare school zitten, het door die gemeente wordt gefinancierd. Samen hebben we zo kunnen regelen dat er een netwerk van schoolmaatschappelijk werk is voor al onze leerlingen, die dat nodig hebben.

Op school kunnen zo kleine problemen onderkend worden en vaak met een paar gesprekken worden opgelost. Is er meer aan de hand of is de thuissituatie de oorzaak, dan wordt er door verwezen naar het maatschappelijk team in onze gemeente. Zij proberen integraal het probleem op te lossen en de juiste zorg voor de jongere en/of de thuissituatie te regelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.