29 april 2015

Nieuwe Cittaslow supporter

Dat de gemeente Midden Delfland een Cittaslow gemeente is, is bij de meeste inwoners wel bekend. Behoud van identiteit en behoud van cultuurhistorie, gastvrijheid en duurzaamheid zijn associaties die vaak met Cittaslow samengaan. Genieten van het open en groene landschap en genieten van alle streekproducten, die het gebied levert, hoort ook daarbij.

Supporter worden van Cittaslow, betekent dat je een gezond milieu, versterken van landschappelijke kwaliteiten, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en het promoten en aanbieden van streekproducten, belangrijk vindt en dat gedachtengoed ook wil uitdragen met je bedrijf of organisatie. Inmiddels zijn er al veel supporters in Midden Delfland.

Kwaliteit van leven, in brede zin, is niet alleen een van de waarden van cittaslow, maar ook van het CDA. Er verandert veel in de samenleving, in de manier van omgaan met elkaar, men heeft vaak minder tijd voor elkaar. Ook in de zorg is veel veranderd en wordt meer van de eigen kracht of directe omgeving verwacht. Stichting Welzijn draagt, samen met de vele vrijwilligers, haar steentje bij om die veranderingen op te vangen. Zij organiseren vele activiteiten om sociaal isolement te voorkomen, bemiddelen en verbinden vrijwilligers aan mensen, die hulp nodig hebben. Ook staan zij mantelzorgers bij met advies en tips om hun zorg te verlichten.

Kortom, Stichting Welzijn ondersteunt met al haar activiteiten de kwaliteit van leven. Het was mij dan ook een genoegen om aan hen het certificaat en de vlag, behorend bij het cittaslowsupporterschap, te mogen overhandigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.