Winkelen in Rotterdam
12 november 2015

Onderzoek CDA Midden-Delfland: huidige openingstijden op zondag handhaven

Weinig enthousiasme onder winkeliers voor het opengaan op zondag

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Midden Delfland besloten om de winkeltijdenverordering te verruimen.  Daardoor werd het winkeliers mogelijk  om ook op zondag open te gaan zonder daar een vergunning voor aan te vragen. Het CDA heeft indertijd gewezen op de impact voor de kleinere winkeliers en heeft aangegeven in november 2015 te gaan evalueren. De afgelopen weken heeft deze evaluatie plaatsgevonden. Maar liefst 24 winkeliers uit de drie dorpen hebben de enquête ingevuld, daarmee is de enquête zeker representatief te noemen.

De meest gehoorde mening is dat men beseft dat terugdraaien moeilijk is maar dat een verdere verruiming van de openingstijden op zondag niet wenselijk is. Afgezien van een zestal “weet-niet” gaven 15 van de 18 winkeliers (83%) aan de huidige openingstijden als maximum te zien. Een drietal winkeliers (17%) gaf aan voorstander te zijn van ruimere openingstijden op zondag.  Niet geheel toevallig zijn dat de winkeliers die op zondag open zijn. En 4 van de 24 winkeliers meldden dat ze wel eens op een feestdag open waren geweest. De overige winkeliers (17 in aantal)  zijn niet open geweest en zijn  niet van plan het komende jaar wel op zondag open te gaan.

Ook is gevraagd naar de invloed van de zondagsopenstelling op de omzet. In dit eerste jaar was de invloed voor de winkeliers, die gesloten bleven, beperkt. Een enkeling heeft daadwerkelijk nadeel ondervonden. De meeste winkeliers zijn wel beducht voor de toekomst en vrezen uiteindelijk toch omzet te gaan missen. Dee winkeliers die zondags open zijn, geven aan dat dit voor hun omzet positief heeft uitgepakt. Zij zijn dan ook enthousiast.

Niet alleen omzet en winst waren bepalend voor de mening van winkeliers. Van belang is  dat een groot aantal winkels familiebedrijven zijn. Na een hele week open te zijn geweest is er behoefte aan een vaste (zon)dag, die ook in privé-sfeer kan worden doorgebracht.  Dit immateriële, maar o zo belangrijke, aspect wordt spontaan door een aantal winkeliers naar voren gebracht.

Gezien de reacties van het grote aantal winkeliers concludeert het CDA dat de zondagopenstelling nauwelijks heeft geleid tot een nadeel voor die winkeliers, die hun winkel op zondag gesloten hielden. Een verdere verruiming van de zondagsopenstelling ziet een hele grote meerderheid echter niet zitten. Het CDA zal deze uitkomst zeker meenemen als het onderwerp weer op de agenda komt. 

Hieronder zijn de resultaten van de enquête weergegeven, zowel getotaliseerd als per dorp. Naast deze “meerkeuze-vragen” zijn ook een aantal open vragen gesteld en is met een aantal winkeliers een verdiepend gesprek geweest.

Nadere informatie kan worden verkregen bij Antoine van Bijsterveldt

(paulderk@kabelfoon.nl of 06-54914094)

In het AD is hierover een artikel verschenen. Lees het artikel hieronder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.