29 april 2015

Stand van zaken nieuwe zorgtaken

Inmiddels zijn er 3 maanden verstreken sinds 1-1-2015 diverse taken in de zorg vanuit het rijk onder de verantwoordelijkheid van de gemeente zijn gekomen.

Continuïteit was een belangrijk uitgangspunt voor het CDA bij de overgang van de zorgtaken. Iedere inwoner, die in 2014 zorg ontving en met een indicatie voor 2015, mocht niet de dupe worden van die overgang.

Gezien de reacties van de zorgaanbieders en de ervaringen vanuit de uitvoering bij de gemeente, kunnen we inderdaad constateren dat die continuïteit er is geweest. Een hele prestatie, waar eind 2014 door velen hard aan is gewerkt.

Administratief lopen de processen nog niet helemaal zo als het zou moeten; declaraties en urenverantwoordingen komen traag binnen. Dit heeft weer tot gevolg dat de berekeningen van eigen bijdrage door het CAK ook later plaatsvinden, waardoor inwoners later de eigen bijdrage krijgen opgelegd en dan voor twee of drie periodes tegelijk moeten betalen.

Het is extra vervelend dat door het Rijksbeleid ook de 33% Wtcg-korting  (wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) is komen te vervallen. Cliënten, die hiermee te maken hebben, zijn er over geïnformeerd.

We kunnen wel stellen dat, ondanks vele negatieve berichten in de pers, de zorg goed is geborgd; achter de schermen werken we verder aan de verbeteringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.