18 november 2018

Terugblik Algemene Beschouwingen

De algemene beschouwingen wordt als één van de belangrijkste debatten in de gemeenteraad beschouwd. Dan wordt namelijk de begroting van het jaar erop besproken en vastgesteld. 

We hebben tijdens de vergadering van dinsdag 13 november jl. als eerste laten blijken dat we verheugd zijn dat we na een goede verkiezingsuitslag aan de coalitie deel mogen nemen en dat de voor ons belangrijke punten, te weten het sociaal domein, goed omgaan met de beschikbare financiële middelen en woningbouw, terugkomen in het hoofdlijnenakkoord en het collegewerkprogramma “Duurzaam vooruit”. Wij konden ons vinden in de opgestelde begroting voor 2019, die degelijk overkomt. Voor het komende jaar is een bescheiden positief saldo geschetst. 

Zoals we in ons verkiezingsprogramma al aangaven is het leven voor de meesten al heel goed in Midden-Delfland, en dit uit zich bijvoorbeeld in relatief geringe werkloosheid en een rijk verenigingsleven. Met recht bevindt Midden-Delfland zich dus jaar na jaar in de top van diverse ranglijsten van de beste gemeente om te wonen. Dat het leven hier voor velen goed is, betekent niet dat er geen werk te doen is. Integendeel. Ook hier zijn er mensen die onze hulp en solidariteit nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met een zorgbehoefte of jongeren die moeilijk een huis kunnen vinden. Ook de beschikbaarheid van winkels en andere voorzieningen in onze dorpen blijft een punt van aandacht. 

We hebben onze zorgen tijdens de algemene beschouwingen met drie moties ingebracht, namelijk: 

  1. Motie over veiligheid: dit gaat over de zichtbaarheid én bereikbaarheid van politie in alledrie onze kernen. Het college gaat onderzoek doen naar hoe inwoners van onze gemeente dit ervaren en aan de hand daarvan maatregelen nemen. 
  2. Motie over woonvoorziening voor ouderen in Den Hoorn: hoe kunnen ouderen in Den Hoorn terecht op een locatie waar zowel wonen als zorg gecombineerd wordt, net zoals in Maasland en Schipluiden? 
  3. Motie over huisvestiging: we willen dat het college onderzoekt hoe bedrijfsverplaatsingen uit onze kernen plaats kunnen vinden zodat op de vrijgekomen grond huizen gebouwd kunnen worden. Hierbij hebben we het college specifiek gevraag om om te onderzoeken of we grond in Harnaschpolder hiervoor aan kunnen kopen.

Alle drie de CDA moties konden op een royale meerderheid rekenen. Het college gaf aan met het in de moties gestelde goed aan de slag te kunnen en willen gaan. Voor het zomerreces van 2019 informeert het college ons over de uitvoering van onze moties.

Mocht u onze inbreng met betrekking tot de algemene beschouwingen uitgebreider willen lezen, dat kan hier. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.