Hans Horlings

Wethouder

Hans Horlings is mijn naam en ik ben wethouder. Ik ben echtgenoot van een lieve vrouw en vader van een fantastische dochter. Ik ben al lang actief in het openbaar bestuur: al sinds mijn studententijd in de jongerenorganisatie van het CDA, als beleidsmaker bij het ministerie van Defensie, als lid van de Staten (provincie-parlement) van Zuid-Holland, als bestuurslid van een waterschap, als lid van een gemeenteraad en als wethouder. Sinds 2011 ben ik voor het CDA wethouder in Midden-Delfland.

Midden-Delfland is een heel bijzondere gemeente. Naast vitale dorpen hebben we een prachtig landschap waarvan onze eigen inwoners genieten, maar waar ook steeds meer mensen op af komen uit de steden om ons heen. Onze boeren houden dat landschap in stand. En gelukkig doen die boeren dat elk op eigen wijze: door hun bedrijf te verbreden met andere functies of juist door schaalvergroting. Dat houdt het landschap divers. Niet voor niets zijn we onlangs (voorlopig als enige in Nederland) aangewezen als Bijzonder Landschap. Door onze boeren en tuinders levert ons gebied hoogwaardige streekproducten, waar steeds meer belangstelling en waardering voor is uit de steden. Dat is goed voor onze economie.

Midden-Delfland is een ondernemende gemeente: maar liefst één op acht werkzame inwoners is heeft een eigen bedrijf. Dat zijn zelfstandige ondernemers en kleine bedrijven, maar ook middelgrote ondernemers met veel personeel en veel omzet. Daardoor heerst er in Midden-Delfland een mentaliteit van aanpakken: kansen zien en daarvan gebruik maken. Als wethouder wil ik zorgen dat hiervoor ruimte is, ook al moet in de volle Randstad met veel factoren rekening worden gehouden.

Het is dus prachtig wonen in Midden-Delfland, maar we moeten wel zorgen voor genoeg woningen om starters op de woningmarkt, zoals jonge gezinnen, een kans te geven. Dan blijven de dorpen vitaal. En we moeten bereikbaar blijven. Naast rijkswegen A4 en A20 (zorgvuldig ingepast in het landschap) zijn de provinciale wegen N211, N213 en vooral N468 daarvoor belangrijk. Onze aandacht moet uitgaan naar de omwonenden. Met name de N468 legt beperkingen op aan de ondernemers die langs die weg zitten. Daarom wil ik dat de gemeente die weg overneemt, zodat we onze ondernemers kunnen helpen en sluipverkeer (dat files op de A4 wil mijden) kunnen tegengaan, met goede afspraken dat de kosten voor ons niet uit de pan rijzen. Maasland wil ik bevrijden van de toenemende verkeersstrook uit Maassluis en Den Hoorn van de knip in de Delftse Kristalweg.

Het wordt steeds belangrijker dat we nadenken over hoe we de wereld doorgeven. Bijvoorbeeld als het gaat om energiegebruik. Daarom hecht ik veel waarde aan aardwarmte-projecten, niet aan grote windturbines. Niet alleen onze glastuinbouwers kunnen daarvan profiteren. Nieuwe huizen moeten energiezuinig zijn, we moeten eigenaren van bestaande huizen helpen om hun huis duurzamer te maken. Met woningcorporatie Wonen Midden-Delfland zijn daarover onlangs goede afspraken gemaakt. Ook onze verenigingen helpen we om minder energie te gebruiken en zo hun kosten te beperken.

Veel van onze ambities kunnen gemeenten niet meer alleen realiseren. Zowel grote als kleine gemeenten zijn daarvoor te veel vervlochten. Daarom besteed ik veel aandacht aan de samenwerking in onder meer de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, aan afvalbedrijf Avalex, aan Businesspark Haaglanden.

Graag ben ik voor de komende bestuursperiode beschikbaar om als wethouder aan al deze onderwerpen te werken. Met steun van u, als kiezer, moet dat zeker lukken! Stem CDA!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.