Lokaal onderwijsbeleid

Lokaal onderwijsbeleid blijft een zorgenkind

Het college stelt in de begroting voor om het lokaal onderwijs binnen enkele jaren volledig af te bouwen en voor 2014 een kwart van het budget te korten. Argument van het college is de andere financiering vanuit het Rijk, waarbij voldoende gelden richting scholen zou komen om zorg voor kinderen op de basisscholen mogelijk te maken.

Het CDA vindt dat een verkeerde keuze omdat nog volstrekt onduidelijk is hoeveel geld er naar de scholen gaat in Midden Delfland.

Het budget voor lokaalonderwijsbeleid wordt al jarenlang door de scholen efficiƫnt ingezet om extra zorg en aandacht te kunnen bieden aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het CDA vindt het belangrijk, dat de scholen in een vroeg stadium adequaat kunnen reageren op die problemen. Wij zijn van mening dat het op oudere leeftijd, bij vervolgopleidingen veel ellende voorkomt. Een leerling, die niet mee kan komen met bijvoorbeeld lezen, krijgt daar later last van en heeft minder kansen in de maatschappij. Ook doorverwijzing naar ander onderwijs wordt door die zorg voorkomen; voor een kind is het belangrijk dat het in de eigen sociale omgeving met eigen vriendjes naar school toe kan gaan. Kortom, preventief handelen op jonge leeftijd, voorkomt veel problemen voor de adolescent.

Voor het CDA voldoende redenen om de afgelopen jaren zich te verzetten tegen grote bezuinigingen; voor 2014 is middels een amendement de bezuiniging ongedaan gemaakt. Goed nieuws voor het onderwijs, zij kunnen doorgaan met de kwalitatief goede zorg. Door hun inzet is het aantal verwijzingen naar het bijzonder onderwijs in vergelijking met andere scholen heel gering. Goed nieuws ook voor de ouders en hun kinderen, zij weten dat het onderwijs er alles aan doet om de kinderen voldoende vaardigheden bij te brengen, zodat zij zich in de toekomst volwaardig kunnen ontwikkelen.

Op alfabet

Al onze standpunten op alfabetische volgorde.

Thema's

Lees hier wat we vinden van de thema's economie, Europa, werk, gezin, zorg, duurzaamheid, samenleving en onderwijs.

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.