Verkiezingsprogramma CDA Midden-Delfland

Zorg voor elkaar, aandacht voor de mensen.

De komende jaren gaat de aandacht van CDA Midden-Delfland vooral uit naar mensen. Naar mensen die zich inzetten voor de kwaliteit van onze samenleving, naar mensen die deelnemen aan de samenleving en in het bijzonder naar mensen die zonder onze hulp niet volwaardig aan de samenleving deel kunnen nemen. Aandacht voor elkaar en zorg voor zwakkeren is altijd al een kernpunt voor het CDA. Nu de rijksoverheid steeds meer op de eigen kracht van mensen rekent en steeds minder geld en hulp over heeft voor wie dat niet zelfstandig kan zullen we, nog meer dan voorheen, dat op lokaal niveau op moeten vangen. Wij zien dat als de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Daarnaast wil het CDA als vanouds het initiatief van mensen stimuleren. Het CDA gelooft in de kracht van mensen.

Wij willen dat u weer invloed krijgt op de wereld om u heen, ook in de politiek. Wij zien een overheid die naast u staat in plaats van tegenover u.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.