22 december 2018

Coalitieakkoord Doe Mee, CDA en VVD gepresenteerd!

Vanmorgen hebben de fracties van Doe Mee Molenlanden, CDA Molenlanden en VVD Molenlanden het coalitieakkoord voor Molenlanden gepresenteerd. In de Maria Johanna Hoeve hebben de drie partijen hun plannen voor de komende jaren uit de doeken gedaan.

Het akkoord op hoofdlijnen gaat over de werkwijze: in verbinding met inwoners en ondernemers, actiegericht, handen uit de mouwen. Kortom met Pit!
Het gaat ook over de inhoud: wat is de kern van de opgave, waar gaat het echt om, wie of hoe kan verandering te weeg gebracht worden.

We gaan creatief werken aan voldoende woningen, inspelen op klimaatveranderingen. We gaan zorgen dat inwoners en toeristen kunnen genieten van het gebied en de rust. Maar we zijn ook zuinig op dat wat we belangrijk vinden. Met name de zondagsrust hebben we hier genoemd. We hebben niet de intentie om dingen te veranderen, maar om heel zorgvuldig af te wegen. Als een straat een buurtbbq op zondag wil organiseren, dan zullen we zorgvuldig kijken naar het draagvlak in die omgeving. Het kan zijn dat die invulling niet in ieder dorp hetzelfde is.

Het akkoord op hoofdlijnen biedt veel ruimte voor de oppositie en de samenleving om verder in te vullen. Een belangrijk woord voor de nieuwe coalitie is draagvlak!

Bert Blase deed verslag hoe er gewerkt is om een stabiele en vernieuwende coalitie te vormen voor de nieuwe gemeente Op weg naar Molenlanden. Er wordt gezocht naar verbinding, dan is er wel discussie, maar geen polarisatie!

Alle wethouderskandidaten zijn voorgesteld. Lizanne Lanser en Teunis Jacob Slob voor het CDA. Arco Bikker en Johan Quik voor Doe Mee en Bram Visser van de VVD. Er stond een enthousiaste groep mensen die midden in de samenleving staan.

Teunis Jacob over zijn invulling van wethouder voedsel: "We hebben een grote opgave in duurzaamheid, energie en de verbinding tussen consument en producent. Dat komt vaak in voedsel samen, ook op lokaal niveau!"

Lizanne wil als wethouder op de gebieden van zorg en onderwijs graag mensen met elkaar verbinden, zorgen dat de menselijke maat weer uitgangspunt wordt en werken aan diepgang.

Het coalitieakkoord is oa weergegeven in een infographic.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.