22 december 2018

Coalitieakkoord "Met pit de toekomst in!"

Er is gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, waarbij inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen en gemeenteraad worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Als CDA hebben we nadrukkelijk ingezet op onze uitgangspunten: werken aan een samenbindende samenleving waarin we naar elkaar omzien, waarin iedereen zijn talenten inzet en waarbij we de wereld op een goede manier beheren en doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. 

Download het akkoord en infographic:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.