12 april 2019

Column: Solidair met de hesjes


Wat me opvalt, na 3 maanden ervaring als CDA gemeenteraadslid, is dat solidariteit juist ook in een plattelandsgemeente onder druk staat. Rijdt de bus wel of niet frequent in een plattelandsgebied. Leggen we, op niet-rendabele tracés, wel of geen glasvezel aan. Niet voor niets is solidariteit 1 van de 4 uitgangspunten van het CDA. Maar het lijkt of solidariteit aan het marktdenken ten onder gaat. Ik vind dat we solidariteit als uitgangspunt niet serieus genoeg nemen.

 

Gele hesjes brengen wat teweeg in Frankrijk. Inwoners van Frankrijk die er in de afgelopen jaren niet op vooruit zijn gegaan komen in opstand. Mensen hebben zich in fluorescerende, alarmerende  gele hesjes gestoken om hun punt te maken. En die punten zijn velerlei. Het lijkt of ze uitroepen ‘denken jullie ook aan ons?’. In ons land roept Tjeenk-Willink ons op om de democratische rechtsorde in ere te houden. Hij vraagt zich af vanuit welke uitgangspunten  we nog voor elkaar willen zorgen, nu de verzuilde maatschappij niet meer bestaat. Kim Putters doet daar met zijn boek ‘Veenbrand’ nog een schep bovenop. Het lijkt wel of de inclusieve samenleving verder is dan ooit en er een gebrek aan gezamenlijke uitgangspunten is.

 

Democratische rechtsorde en inclusieve samenleving lijken abstracte en Haagse thema’s. Voor onze lokale omgeving zijn het echter wel degelijk belangrijke thema's.

Het feit dat de bus 1x per uur langskomt in het landelijk gebied valt te begrijpen. Dat bij geconstateerde problemen na een nieuwe dienstregeling, eerst de problemen in de stad worden aangepakt ook wel. En dat er voor buitengebieden geen bedrijven in de rij staan om het glasvezelnetwerk voor een fatsoenlijke prijs in de grond te leggen, is ook voor te stellen. Vanuit het marktdenken is het allemaal te begrijpen. Maar vanuit solidariteit gedacht is het je reinste flauwekul. De vrije markt bepaalt dus of de bus überhaupt rijdt door je dorp. De vrije markt bepaalt of er glasvezel komt. De vrije markt bepaalt of de gemeente een burgerinitiatief mag steunen. De vrije markt bepaalt of de gemeente zich met die aanleg mag bemoeien. Als je zo redeneert, horen vanwege het marktdenken sommige groepen mensen niet op het platteland te wonen. Want als je geen (tweede) auto hebt of geen dikke portemonnee om een internetaansluiting te financieren, kun je het leven in het buitengebied niet veroorloven.

 

Bij de gele hesjes dacht ik meestal aan problemen in de stad. Met een gebrek aan solidariteit met mensen in arbeiderswijken. Maar als we niet opletten woedt de veenbrand in het veenweidegebied ook. Als we dit land willen doorgeven moet solidariteit centraler worden gesteld. Laat burgerinitiatieven hun werk doen als ze met menselijke verbinding een digitale verbinding willen aanleggen. Voor iedereen in hun omgeving. Besteedt het openbaar vervoer niet uit aan een partij die passagiers het goedkoopst vervoert maar aan een partij die begrijpt wat de behoeften zijn in een plattelandsgebied. Ik ben solidair met de hesjes. Ze hebben een punt. En wat mij betreft moeten we van solidariteit VEEL vaker een punt maken, zowel in de stad als in het dorp.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.