18 maart 2022

Duiding verkiezingsuitslag

Op donderdag 17 maart heeft een duidingsdebat plaatsgevonden in de gemeenteraad van Molenlanden. In dit debat is de verkiezingsuitslag geëvalueerd door de lijsttrekkers. Jan Arie Koorevaar gaf daarbij onderstaande bijdrage. 

Felicitaties en duiding per fractie

Allereerst zou ik de felicitaties willen uitspreken aan ons allemaal. Het is een voorrecht om te mogen stemmen en we hebben de afgelopen tijd de democratie gevierd. Dat is niet vanzelfsprekend. Zo kwam ik in Arkel tijdens het flyeren voor de verkiezingen een mevrouw tegen die zich zorgde maakte over de oorlog. En ook zei: ‘wat fijn dat we het nog over de gemeenteraad kunnen hebben hier in Nederland’. En zo is het.
Ook wil ik de fracties van DoeMee en SGP feliciteren. De grootste coalitiepartij en de grootste oppositiepartij hebben gewonnen. Compliment voor de door jullie gevoerde campagnes. De VVD is niet beloont voor haar constructieve inzet van de afgelopen drie jaar in het college. Progressief Molenlanden is wel gegroeid maar het label ‘lokale partij’ lijkt niet op hen te blijven plakken. De ChristenUnie is net als het CDA in absoluut aantal stemmen gelijk gebleven. JezusLeeft had bijna de eerste zetel te pakken in Rotterdam en uiteindelijk toch niet, ik heb genoten van het debat met Florens van der Spek. 

De opkomst is hoger in de gemeente Molenlanden dan in 2018. Tegen de landelijke trend in heeft CDA Molenlanden het aantal stemmen gehouden. De hogere opkomst kost ons een zetel. En dat valt niet mee. Vanmorgen heb ik veel CDA-ers gebeld. Onze top-11. Campagneteam en het bestuur. Dat kost tijd, maar wat ik ook bemerkte is dat we niet bij de pakken neerzitten. Wat wel rauw op het dak viel is het moment dat de uitslag op persoonsniveau online wordt gezet. Want dat maakt direct persoonlijke consequenties duidelijk. Politiek is een hard bedrijf maar het gaat ook over mensen met een taak. Dus graag bij de volgende verkiezingen een seintje vooraf. 

Reflectie op de CDA Molenlanden campagne

Ik ben trots op onze CDA Molenlanden campagne. We hebben een positieve campagne gevoerd, met veel actieve mensen, met enorm veel energie. En veel inhoud. Met 50 mensen op de lijst en 20 schrijvers van het verkiezingsprogramma is de club heel actief. Allemaal gedreven door christelijke waarden en partij uitgangspunten. De campagne en de inhoud was niet aansprekend voor alle inwoners. Voor bijna 4000 kiezers wèl. 

Zaken die in de campagne goed voor het voetlicht zijn gebracht zijn: 

  • Lokaal Goed Voor Elkaar (onze slogan wat inhoudt dat iedereen kan meedoen, als we het samen doen)
  • Het jongerenprogramma, voor een door CDA jongeren
  • Werkbezoeken
  • Waterbus evenement
  • En heel veel meer

Hoe nu verder 

We staan nu voor een nieuwe realiteit. Dat is zo na de verkiezingen en ook als we kijken naar de plek van politiek in de maatschappij. Misschien zijn we de laatste tijd wel verwend geraakt maar door de ontwikkelingen in het Oosten is de realiteit plots anders geworden. Dat leidt er toe dat onze basisbehoeften weer meer aandacht zullen moeten krijgen. Basisbehoeften zoals overleven en zekerheid zijn relevant geworden. Maar ook voedselzekerheid, een warm onderdak en veiligheid. We dalen af in de Pyramide van Maslow. Ik denk dat er geen populaire oplossingen zijn de komende tijd en financieel lopen we tegen financiële uitdagingen aan. Iets waar we bij het schrijven van onze verkiezingsprogramma’s nog niet van uit gingen. Wat ik hoop de komende tijd is dat we zorgvuldig om zullen gaan de komende tijd. En wat er ook gebeurt we doen veel dingen samen met elkaar in de gemeenteraad. Ik spreek de hoop uit dat we elkaars inbreng zullen blijven waarderen.
Als CDA Molenlanden zijn wij gedreven door onze christelijke waarden, die aansprekend kunnen zijn voor heel veel inwoners. Die waarden bieden houvast, ook als de tijd niet meezit. Die grondhouding houden we vast. Dat bieden we alle inwoners van de gemeente Molenlanden blijvend aan de komende vier jaar. En dan zijn we er van overtuigd dat een zesde zetel ons ook weer kan toevallen.
Voor ons is het logisch als de winnaars DoeMee en SGP het initiatief nemen in de gesprekken om te komen tot een coalitie. Zij zijn de winnaars.
Afsluitend deel ik dit citaat van de antropoloog Jojada Verrips. Want uiteindelijk voelen wij ons afhankelijk en weten we: ‘boven de polder de hemel’. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.