26 april 2022

Teken de petitie: CDA jongeren lanceren petitie om het OV te behouden

Afgelopen zaterdag 23 april zijn de CDA jongeren Molenlanden op pad geweest met de Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD). Van Zevenbergen is verantwoordelijk voor mobiliteit. Tijdens deze tour met het OV deelden de jongeren hun zorgen en benadrukten de cruciale rol van het OV voor de leefbaarheid van een gemeente als Molenlanden. Met name het intrekken van de vervoerssteun door de landelijke overheid was het onderwerp van het gesprek. Dat zal er namelijk toe leiden dat het OV met ongeveer 30% zal inkrimpen. Dit zal ook gevolgen hebben voor het OV van Molenlanden.

Knelpunten in de praktijk

Het bezoek van de gedeputeerde werd afgetrapt met een reis vanuit Ottoland naar Sliedrecht door middel van de belbus. Vervolgens werd een stuk van de MerwedeLingelijn afgelegd met de trein van Sliedrecht naar Dordrecht. Vanaf Dordrecht was het de bedoeling om met de bus naar Streefkerk af te reizen. Echter had de bus vanuit Dordrecht vertraging, waardoor de volgende overstap niet gehaald zou worden. Een voorbeeld van wat reizigers in de OV in de praktijk meemaken.

Naast knelpunten, kan de informatievoorziening bij bushaltes ook nog verbeterd worden, aldus de jongeren. Wouter van den Berg licht toe: "Als je kijkt naar bushaltes in bijvoorbeeld Streefkerk zie je dat de informatie bij deze bushaltes niet up-to-date is, waardoor je nooit weet of je bus nog op komt dagen of niet." De gedeputeerde heeft de toezegging gedaan dat er op korte termijn al gekeken gaat worden naar verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening bij bushaltes. Een goede ontwikkeling, aldus de jongeren.

Petitie

Naast de huidige knelpunten werd ook gesproken over de toekomst. Doordat de rijksoverheid de coronasteun voor vervoersbedrijven heeft ingetrokken zal namelijk in de toekomst het OV met ongeveer 30% inkrimpen in het gehele land. Vooral in het buitengebied zullen de gevolgen hiervan voelbaar zijn. Dagmar van den Herik geeft hierbij aan: "het ontvallen van steun voor het OV heeft grote gevolgen voor de mensen die afhankelijk zijn van het OV. Denk aan bijvoorbeeld studenten, forensen en mensen met een beperking. Een gevolg voor reizigers kan namelijk zijn dat buslijnen geschrapt worden of dat er minder bussen gaan rijden. Opmerkelijk is het dan ook dat de landelijke overheid wel ongeveer 2,8 miljard euro beschikbaar stelt om accijns op benzine te verlagen, maar vervoersbedrijven in de toekomst niet meer wil steunen."

Inmiddels zijn de jongeren een petitie gestart die zij uiteindelijk willen aanbieden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Met de petitie roepen zij de staatssecretaris op om te blijven investeren in vervoersbedrijven tot wanneer dat nodig is om de inkrimping te voorkomen. Daarnaast verzoeken ze de staatssecretaris om te blijven innoveren op het gebied van OV, om op een duurzame wijze de economie te versterken en gebieden met elkaar te verbinden. De jongeren roepen anderen ook op de petitie te ondertekenen om een ´krachtig´ signaal af te kunnen geven aan de overheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.