12 maart 2022

Werkbezoek: De zes molens is een thuis geen tehuis

Vrijdag 11 maart brachten Maarten Klink en Jan Arie Koorevaar van CDA Molenlanden een bezoek aan ‘De Zes Molens’ in Hoornaar. Deze locatie van de Lange wei biedt een thuis aan 20 mensen met dementie. Daarnaast zijn er 24 aanleunwoningen op het terrein en is er een locatie van Syndion waar 13 menen wonen.  Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie Joke Blom uit Noordeloos gaf een rondleiding.

Wij leveren een thuis

Op de vraag wat medewerkers van ‘De Zes Molens’ bieden zeg Joke Blom: ‘Welzijn is het belangrijkst. We geven 24 uur per dag zorg aan mensen met dementie en het maakt niet uit hoe laat iemand uit bed wil. De wens van de bewoner is waar wij naar toe moeten werken. En iedereen werkt hier met plezier. We werken in zelfwerkende teams en voor mij voelt het werk en de omgang met bewoners als het leven in één groot gezin. Als medewerker voel je je heel verbonden met de bewoners’. Met deze toon zet Joke het gesprek. Alleen mensen met een indicatie verblijven in het huis vervolgt ze het gesprek. ‘De aandacht in de gemeente Molenlanden voor dementie is trouwens echt vooruit gegaan’, zegt Joke. ‘Door het Alzheimer Trefpunt, dat gelukkig nu na Corona, weer bij elkaar kan komen wordt veel over dementie gedeeld. Gemiddeld zijn er 25 – 35 mensen op een voorlichtingsavond’.

‘De Zes Molens is zoveel mogelijk een open plek. We nodigen allerlei groepen uit zoals een zangkoor. Het is mogelijk om te eten in het restaurant en ouderen die dichtbij wonen sluiten vaak aan bij de activiteiten’, geeft Joke aan. ‘Al met al is deze plek geen tehuis maar bieden we met elkaar een echt thuis aan de bewoners’.

Focus op de bewoner

‘We hebben hier helemaal geen ingewikkelde organisatie en dus een platte organisatie. Onze focus ligt op de bewoner, naast verzorgenden werken er leefplezierassistenten op de groepen. Gelukkig zijn er ook veel vrijwilligers die bewoners helpen of vermaken. De bewoners staan voor iedereen centraal’. En die aanpak lijkt succesvol want op de vraag van Maarten Klink of het moeilijk is om personeel te werven is Joke duidelijk: ‘we zijn trots op wat hier is neergezet, het werkt gewoon, als sollicitanten een dagdeel meelopen besluiten ze vaak om hier te komen werken’. ‘En we zetten onze zoektocht naar goed zorg voort door de inzet van technologie. Nu al kunnen we sommige bewoners volgen met GPS en op deze locatie zelf, gaan we werken met zogenaamde leefcirkels. De reikwijdte van zo’n leefcirkel is afhankelijk van de indicatie van een bewoner. Des te meer een bewoner aankan des te verder de leefcirkel reikt, met inzet van technologie dus.  

Of er dan echt niets op ‘De Zes Molens’ valt aan te merken of er problemen zijn waar aan gewerkt moet worden kan Joke alleen het huidige parkeerprobleem noemen. En waar nu al aan gewerkt wordt en wat een heel mooi project is, zijn de beleeftuinen die hopelijk als alle vergunningen rond komen binnenkort worden ingericht.

Meer weten over De Zes Molens, kijk op: www.delangewei.nl/wonen-bij-ons/locatie:de-zes-molens

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.