Belastingen

We zijn kritisch op de uitgaven en streven we naar beperking van de woonlasten en daling van de OZB.

Het financiĆ«le beleid van de gemeente kenmerkt zich door zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 

Door kritisch te zijn op onze uitgaven en opbrengsten en op de uitgangspunten waarop we de budgetten en belastingen baseren, zorgen we uiteindelijk voor beperking van de woonlasten. Zodra dit mogelijk is, daalt de OZB. Dat is ons streven. We voorkomen sowieso een verdere stijging van de OZB. Maatschappelijke verenigingen en zwembaden compenseren we voor hun lasten.

Uit ons verkiezingsprogramma:

  • Voor het CDA Molenlanden zijn de financiĆ«n van de gemeente geen doel maar een middel om onze taken nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren;
  • Uitgangspunten voor het financieel beleid van de gemeente Molenlanden zijn: zorgvuldigheid, transparantie en gematigde lokale lasten;
  • Iedere gemeentebegroting is sluitend;
  • De gemeente zorgt voor in geval van nood voor een voldoende weerstandsvermogen;
  • De tarieven voor de gemeentelijke heffingen en leges bedragen in totaal niet meer dan de kosten;
  • De Onroerend Zaakbelasting stijgt niet meer dan de inflatie;
  • Bij de start van de nieuwe gemeente Molenlanden worden het gemeentelijk subsidie-, belastingen- en legesbeleid zo spoedig mogelijk geharmoniseerd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.