Fietsen

Fietsen is gezond, schoon en moet ook prettig zijn, de fiets krijgt meer prioriteit. Op sommige wegen draaien we de rollen om: de auto te gast!

Bij scholen en zorginstellingen moet de verkeerssituatie veiliger worden. De fiets krijgt prioriteit boven het andere verkeer. 

Ambities uit ons verkiezingsprogramma mbt mobiliteit en fietsen:

  • Molenlanden moet een bereikbare gemeente zijn, door goede openbaar voorzieningen, ruimte voor fietsers en het oplossen van knelpunten in het autoverkeer. Wanneer de kwaliteit van het openbaar vervoer in Molenlanden tekort schiet of de bereikbaarheid van sommige kernen niet optimaal is, zal de gemeente naleving of tussentijdse aanpassing van de door de provincie ZuidHolland gegeven concessie bepleiten;
  • Bij maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en zorginstellingen, maar ook in de bebouwde kom is het CDA Molenlanden voorstander van meer verkeersveilige situaties. De gemeente neemt verkeersremmende maatregelen, geeft ruimte aan wandelaars en fietsers, zorgt voor goede verlichting en een strengere handhaving van de snelheid, in het bijzonder waar er risico‚Äôs zijn voor de veiligheid van kinderen en ouderen;
  • Zwaar verkeer zorgt voor schade en onveiligheid en wordt daarom door omleidingen zoveel mogelijk uit de dorpskernen geweerd;
  • De gemeente Molenlanden zoekt met de inwoners van de kernen GrootAmmers en Nieuw-Lekkerland naar een oplossing van de verkeersknelpunten in hun dorp;
  • De verkeersknelpunten op de A15 en A27 leiden tot sluipverkeer en benadelen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Molenlanden. Het CDA Molenlanden wil dat de gemeente zich actief inzet voor het oplossen van deze knelpunten;
  • De gemeente Molenlanden zoekt samenwerking met de provincie en omliggende gemeenten in het verder uitbouwen van een aantrekkelijk netwerk van kanoroutes en vrijliggende fiets- en wandelpaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.