Vrijwilligers

De gemeente werkt samen met verenigingen, kerken en andere maatschappelijke organisaties. De regeldruk voor verenigingen wordt verminderd. Vrijwilligers krijgen jaarlijks een blijk van waardering en kunnen kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag krijgen.

"Vrij baan voor vrijwilligers"

Het CDA werkt aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Dat kan zijn door werk, maar als dat moeilijk is, kan iemand ook wat betekenen voor anderen of de omgeving door vrijwilligerswerk te doen. Zeker ouderen die moeilijk aan het werk kunnen komen, zouden wij vrij willen stellen van sollicitatieplicht als zij vrijwilligerswerk doen. Een combinatie van werk en vrijwilligerswerk moet ook aantrekkelijker worden. Vrijwilligerswerk en betaald werk zijn voor de samenleving van even groot belang. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.