06 maart 2013

Arjan Kraijo: Durf over grenzen nieuwe gemeente te kijken

"Iedereen heeft er ondertussen wel gevoel bij dat de decentralisaties een enorme uitdaging voor gemeenten zullen zijn waarbij we samen beter af zijn. Laten wij, juist nu, wederom politieke moed tonen door over de grenzen van onze eigen nieuwe gemeente heen te kijken." Deze oproep deed fractievoorzitter Arjan Kraijo gisteravond tijdens het raadsdebat over regionale samenwerking.

Aanleiding voor het raadsdebat was een notitie van het college over de oriëntatie van Molenwaard in de regio waar het gaat om intergemeentelijke samenwerking. Dit om alle taken die de rijksoverheid naar gemeenten overhevelt aan te kunnen en de dienstverlening aan de burgers op peil te houden. Arjan Kraijo: "Vorige week gaven we allemaal bij de Commissaris van de Koningin aan dat we niet direct enthousiast worden van de gedachte om zo snel al weer een nieuwe herindeling aan te gaan. Hoewel hij begrip toonde gaf hij ook aan dat Molenwaard wellicht niet de rust gegund zou krijgen om eerst eens rustig bij te komen."

Wat het CDA betreft moet Molenwaard het initiatief houden en zich blijven focussen op de omliggende gemeenten. Arjan Kraijo: "Laten we redeneren vanuit de positieve kanten die het onze inwoners kan brengen. Voor het CDA staat onze inwoner, in zijn of haar dorp en stad centraal. De gemiddelde inwoner van Molenwaard (zo die bestaat) maakt zich geen zorgen om Molenwaard, maar om zijn directe woonomgeving. Wij hebben ervoor gekozen om in Molenwaard de kernen centraal te stellen bij alles wat wij doen. En of er nu 13 of nog meer kernen tot één en dezelfde gemeentelijke constructie behoren maakt de inwoner niet uit en maakt ons ook niet uit. Het gaat namelijk niet om ons, als raadsleden, maar om onze inwoners."

De zoektocht naar samenwerkingspartners wordt wat het CDA betreft een zoektocht naar partners die een zelfde soort visie hebben (of willen ontwikkelen) op de samenleving en de wijze waarop de gemeente daarbinnen moet acteren. "Bij de zoektocht naar samenwerkingsconstructies staat voor ons voorop dat het effect voor onze inwoners moet zijn dat hij/zij de gemeente in zijn nabijheid ervaart, hoe groot die gemeente ook is. Samenwerkingspartners die deze visie onderschrijven zijn wat ons betreft van harte uitgenodigd om samen met ons deze visie verder uit te werken", aldus Arjan Kraijo.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.