18 februari 2013

Bestuur CDA Molenwaard wil werken aan sterke afdeling

Het eerste afdelingsbestuur van CDA Molenwaard heeft de ambitie uitgesproken om te werken aan een sterke afdeling, waar met leden en inwoners wordt samengewerkt aan een beter Molenwaard. Door hen te betrekken in besluitvorming en visieontwikkeling. Voorzitter Elco van den Berg: "Om dit te realiseren hebben wij kernwaarden opgesteld: dichtbij, betrokken en transparant. We willen dichtbij onze inwoners en leden staan; afstand leidt tot achterkamers en vervreemding. Ook willen we betrokken zijn bij wat de inwoners en leden aangaat; gevoed worden door de mensen van buiten en onderaf. Transparant betekent eerlijk en integer handelen."

Het bestuur van CDA Molenwaard heeft de taken volledig overgenomen van het overgangsbestuur dat de fusie van de 3 CDA-afdelingen heeft voorbereid. Elco van den Berg was reeds op de ledenvergadering gekozen als voorzitter van de nieuwe afdeling. Jan Arie Koorevaar uit Goudriaan is nu benoemd als vice-voorzitter en verantwoordelijk voor HRM zaken, Hendrik Brandwijk gaat de penningen beheren, Lennard van Muijlwijk uit Groot Ammers neemt het secretariaat op zich, samen vormen zij het dagelijks bestuur. Daarnaast is Sonja van de Meer uit Langerak verantwoordelijk voor de PR, is Arthur Hartsuiker uit Streefkerk aangesteld voor ledenzorg en Jan Stemerding uit Molenaarsgraaf de vertegenwoordiger in de regio.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.