08 april 2016

CDA: College moet tanden laten zien bij Provincie

Het CDA vindt dat het college te afwachtend is op de dossiers N216 Goudriaan en Peilmolenweg Oud-Alblas. Bij de behandeling van het tussenproduct van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan riep het CDA het college op haar tanden te laten zien bij de Provincie.

CDA-raadslid Engel Breedveld: "Voor het veiliger maken van de oversteek van de N216 bij Goudriaan heeft de provincie in het verleden harde toezeggingen gedaan die ze nu niet nakomt. Het college moet van de provincie eisen dat zij die nakomt. Die linksaffer moet er gewoon komen. De inwoners van Goudriaan willen duidelijkheid en zitten niet te wachten op dure tijdelijke maatregelen. Het college moet zich niet verschuilen achter het sturen van allerlei gezamenlijke brieven. Het college moet haar tanden laten zien bij de provincie!"

"Hetzelfde geldt voor de Peilmolenweg in Oud-Alblas. Het kruispunt staat al jaren op de agenda, maar er gebeurt bitter weinig. De provincie vindt wel dat er iets moet gebeuren, maar vertraagt de boel door de voorkeursvariant van de omwonenden weer aan te willen passen. Realisatie eind 2018 is gezegd, maar wethouder Boender liet tijdens het maatschappelijk debat al doorschemeren dat dat niet gaat lukken. Ook hier moet het college haar tanden laten zien bij de provincie. Inwoners verliezen op deze manier hun vertrouwen in de overheid."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.