26 februari 2016

CDA niet gerust op oplossing N216 Goudriaan

CDA Molenwaard is er niet gerust op dat er een definitieve oplossing komt voor het onveilige kruispunt op de N216 bij Goudriaan. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Bij de reconstructie van de N216 komende zomer wordt toch geen rotonde of ‘linksaffer’ meegenomen om de oversteek voor fietsers bij Goudriaan veiliger te maken. Dit ondanks eerder door de provincie gewekte verwachtingen. De provincie heeft wel toegezegd dit jaar met een oplossing te komen en te verwachten in 2018 het kruispunt te kunnen wijzigen.

De CDA-fractie in Molenwaard wil nu van het college weten welke toezegging de provincie exact heeft gedaan, hoe hard die is en wat het college gaat doen om de provincie hier aan te houden. De provincie heeft namelijk al in 2003 aangegeven dat bij de eerstvolgende reconstructie van de N216 maatregelen worden getroffen om de verkeersveiligheid bij Goudriaan te verbeteren. Deze maatregelen zijn nu alsnog geschrapt omdat er in de reconstructieplannen geen budget voor is opgenomen.

Ook wil het CDA weten wat het college gedurende het afgelopen jaar heeft ondernomen om de provincie te houden aan de eerdere toezeggingen en welke (tijdelijke) veiligheidsverbeteringen bij de reconstructie komende zomer worden toegepast in afwachting van de definitieve oplossing in 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.