06 november 2013

CDA verheugd over extra inzet van BOA's

De CDA-fractie heeft ingestemd met het voorstel van het college om per 1 januari 2014 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in te zetten voor de handhaving van kleine overlastzaken.

Fractievoorzitter Arjan Kraijo: "Het CDA is verheugd met dit voorstel. Juist de kleine overlastzaken in de eigen straat en buurt hebben voor veel inwoners een groot effect op het gevoel van sociale veiligheid en leefbaarheid. Daarom is het goed dat er straks BOA's kunnen worden ingezet om dit aan te pakken."

Voor de extra inzet van BOA's heeft de gemeenteraad een extra structureel budget van € 10.000,- beschikbaar gesteld. Dit wordt toegevoegd aan het budget dat er al was voor de handhaving van de Drank- en Horecawet. Arjan Kraijo: "Het extra budget is wel beperkt, daarom moet er een duidelijke focus zijn op waar de uren ingezet worden. Het CDA vindt het belangrijk dat hierbij de gedachten en ideeën van de klankbordgroepen en dorpsoverleggen worden meegenomen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.