24 juni 2015

CDA wil actieplan voor agrarische sector

Bij de algemene beschouwingen op de Kadernota 2016-2019 heeft het CDA gepleit voor een actieplan voor de agrarische sector.

Fractievoorzitter Ad van Rees: "Wat wij in de Kadernota echt missen is ruime aandacht voor onze agrariërs en de agrarische sector. Daar waar het wél wordt genoemd komt het niet veel verder dan landschap en toerisme. Daarmee doen we de belangrijke positie van onze agrariërs tekort. Ruim een derde van alle koeien in Zuid-Holland is te vinden in onze regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Bijna de helft daar weer van staat in onze gemeente Molenwaard. Het zwaartepunt van de melkveehouderij in Zuid-Holland ligt dus hier in onze regio, in onze gemeente. Molenwaard heeft wat dat betreft heel wat in de melk te brokkelen."

Onlangs presenteerde een speciale taskforce van ondernemers uit Molenwaard een economische actieplan dat zij met het bedrijfsleven en de gemeente gezamenlijk tot stand heeft gebracht. Het CDA wil deze aanpak ook toepassen voor de agrarische sector. Ad van Rees: "Het economische actieplan Quality Valley is een van de mooie voorbeelden van hoe we als gemeente onze inwoners de ruimte geven en de samenleving betrekken en aan het roer zetten. We zijn het van harte eens met de insteek om deze aanpak breder in te gaan zetten. Wat het CDA betreft is de agrarische sector dan het volgende thema om dit op te zetten want deze sector zien wij nog niet genoeg terug in de taskforce. Wij pleiten dan ook voor een actieplan voor de agrarische sector waarin samen met onze agrariërs de verbinding wordt gelegd tussen landschap, duurzaamheid en economie. Er liggen talloze concrete opgaven zoals de behoefte aan glasvezel in de buitengebieden en de bereikbaarheid van de agrarische bedrijven en percelen over steeds drukker wordende lokale en provinciale wegen."

Het CDA diende ook een motie in waarin het college wordt gevraagd met de agrarische sector in Molenwaard nut en noodzaak van een actieplan voor deze sector te bespreken. Over deze motie wordt tijdens de raadsvergadering van 7 juli gestemd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.