06 november 2013

CDA wil behoud maatschappelijke stage in Molenwaard

Als het kabinet de verplichte maatschappelijke stage afschaft wil CDA Molenwaard dat de stages in Molenwaard worden voortgezet. Een motie van het CDA met deze strekking werd bij de behandeling van de begroting 2014 unaniem door de gemeenteraad aangenomen.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 staat de wettelijk verplichte maatschappelijke stages met ingang van het schooljaar 2014-2015 worden afgeschaft. Als dat zover komt wil het CDA dat het college van Molenwaard in overleg met het onderwijs en de welzijnsinstellingen met een voorstel komt de maatschappelijke stages in Molenwaard voort te zetten.

Raadslid Mark den Boer: "De maatschappelijke stage is eigenlijk onmisbaar. We weten dat er in de toekomst meer vrijwilligers en mantelzorgers nodig zijn om ondersteuningsvragen van inwoners binnen hun eigen netwerken te kunnen oplossen. De jongeren van nu zijn de vrijwilligers van de toekomst. Jongeren leren door de maatschappelijke stages iets voor een ander te doen, zonder daarvoor iets terug te krijgen. Veel scholen, maatschappelijk organisaties, ouders van scholieren en bovenal de scholieren zelf zijn ook enthousiast en zijn veel waarde aan de maatschappelijke stage gaan hechten."

Alle partijen in de Molenwaardse gemeenteraad steunden de motie van het CDA. U kunt de motie hieronder downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.