22 april 2015

CDA wil betere regeling woningen onder hoogspanningskabels

CDA Molenwaard vindt dat de minister van Economische Zaken het probleem van woningen onder hoogspanningskabels bij gemeenten over de schutting gooit. De fractie wil daarom een betere uitkoopregeling. Zij heeft de Tweede Kamerfractie van het CDA een brief gestuurd met de oproep de minister hierop aan te spreken.

“Maar liefst 43 van de 400 woningen die in Nederland onder hoogspanningsleidingen staan, bevinden zich op het grondgebied van de gemeente Molenwaard. Het vraagstuk van wonen onder hoogspanningsleidingen en de uitkoopregeling raakt veel van onze inwoners direct of indirect” stelt CDA Molenwaard in de brief.

Het ministerie van Economische Zaken stelt momenteel een uitkoopregeling op waarbij een van de uitgangspunten is dat de kosten voor uitkoop en sloop van een woning voor rekening van de Rijksoverheid komen. “Zoals het nu lijkt komen alle andere kosten voor rekening van de betrokken gemeenten. Voor Molenwaard zal bijvoorbeeld voor de nieuwbouw van maximaal 43 woningen een nieuwe locatie moeten worden gevonden. De bijbehorende kosten en de financiële risico’s hiervan voor onze gemeente zijn ongewis. Daarnaast heeft het ministerie, ondanks meerdere toezeggingen, nog steeds geen informatie aan de bewoners verstrekt. De gemeente Molenwaard ziet zich nu genoodzaakt zelf een informatieavond te organiseren.”

CDA Molenwaard vindt dat de minister zijn verantwoordelijkheid moet nemen door met een Rijksregeling te komen waarmee hij een belangrijk deel van het probleem niet bij de gemeente over de schutting gooit, ook niet wat betreft het informeren van de bewoners van de betreffende woningen.

Klik hieronder voor de brief aan de CDA Tweede Kamerfractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.