17 september 2014

CDA wil duidelijkheid over nieuwbouw dorpshuis Trefpunt

Het CDA wil snel duidelijkheid over de nieuwbouw van dorpshuis Trefpunt en de sloop van het huidige gebouw. "Omwonenden, verenigingen en alle inwoners van Oud-Alblas hebben daar na al die jaren impasse behoefte aan en recht op", vindt raadslid Mark den Boer. Hij stelde hierover deze week mondelinge vragen aan het college.

Mark den Boer: "Vorige week heeft de Commissie van Goede Diensten haar advies over de situatie rondom Trefpunt gepresenteerd. De commissie adviseert een stabilisatiefase in te bouwen om het onderlinge vertrouwen te herstellen en versterken. Deze fase moet tot uiterlijk 1 maart 2015 duren. Het college heeft aangegeven het advies te volgen. Het is spijtig dat deze stabilisatiefase nodig is. Maar onderling vertrouwen is van fundamenteel belang voor het slagen van dit project.

In de afgelopen periode heeft de CDA-fractie echter meerdere keren gevraagd om duidelijkheid en het doorhakken van knopen over de nieuwbouw van Trefpunt. Wij constateren dat deze duidelijkheid er voorlopig dus nog niet komt. Het gaat misschien nog wel een half jaar duren. Wat betekent dit voor de herstructureringsplannen van Oud-Alblas west? En specifiek voor de bezitters van een koopwoning aldaar? Zij stellen hun besluit over investeren in onderhoud aan hun huis en tuin al jaren uit in afwachting van duidelijkheid over de nieuwbouw van Trefpunt. En wanneer komt het college met het uitgewerkte tijdpad van de stabilisatiefase en de bouwfase?

Wethouder Ozdere antwoordde dat hij de stabilisatiefase voor 1 januari 2015 wil afronden en zo snel mogelijk met een tijdpad komt. Mark den Boer heeft het college uitgedaagd in dat tijdpad eindelijk de gewenste duidelijkheid te geven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.