03 maart 2014

Dertig kilometer per uur?

Afgelopen week heb ik met het CDA Molenwaard bij verschillende scholen in de gemeente de snelheid van auto’s gemeten. Zoals al in de pers is vermeld reden veel automobilisten (veel) te hard. Daar waar maar 30 gereden mocht worden was 40-50 de norm.

Tijdens het meten van de snelheid van het verkeer voerden we diverse gesprekken met ouders die hun kinderen kwamen halen of brengen. Het zijn vaak de ouders zelf die onveilige situaties creëren vertelden zij ons. Tijdens onze ‘controle’ was het lekker weer, maar met name tijdens regenachtige dagen is het bij de scholen dikwijls een chaos van parkerende auto’s. Iedereen wil het liefst zo dicht mogelijk bij de voordeur van de school parkeren en daar is natuurlijk niet voldoende ruimte voor iedereen. Foutparkeren, dubbel parkeren, stilstaan op de rijbaan, het gebeurt met enige regelmaat. Soms zelfs als er één straat verderop voldoende parkeerplekken zijn. Een stukje gemakzucht en geen oog hebben voor de risicovolle situaties die je gedrag veroorzaakt. Gedrag waar we elkaar best op mogen aanspreken, want voor je het weet sluipt een gevaarlijke gewoonte er snel in en dan is het des te moeilijker om dit te veranderen.

Het elkaar aanspreken op gedrag is niet betuttelend of ongewenst (mits op een redelijke wijze gebracht). Integendeel, juist het met elkaar in gesprek raken over onderwerpen als veiligheid is het startpunt voor echte gedragsverandering. Een dergelijk gesprek af en toe stimuleren en prikkelen door een actie van ons, of van de politie, of door Veilig Verkeer Nederland of door de gemeente is goed. Ik hoop dat ook onze actie daar een bijdrage aan heeft geleverd. Wij zullen de komende tijd ook langs andere wegen het gesprek over veilig verkeersgedrag in Molenwaard blijven stimuleren. Heeft u ideeën hoe het nog veiliger kan bij u in de buurt? Laat het dan weten en start het gesprek, met uw buren, de klankbordgroepen, de politiek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.