07 april 2014

Wie leidt wie op het pad van duurzaamheid?

Wat een heerlijk weertje he!? Het voorjaar is vroeg begonnen. Heerlijk in het zonnetje zonder jas. Ik geniet er met volle teugen van. Te goed om waar te zijn? Afgelopen week, uitgerekend op een van de mooiste dagen van de afgelopen tijd kwam een nieuw rapport van de VN uit. De wetenschappers van de VN somberen daarin over de staat van ons milieu en de gevaren van het stijgen van de temperatuur wereldwijd. Volgens de onderzoekers pakken de donkere wolken zich samen en is het vijf voor twaalf om in actie te komen. Niet echt een bericht waar ik op zat te wachten terwijl ik in het zonnetje op het terras een kopje koffie dronk. En toch… willen we aan onze kinderen en onze kleinkinderen een wereld doorgeven waar genoeg te eten is voor iedereen, waar iedereen een kans heeft om zich te ontplooien, waar mensen vreedzaam met elkaar kunnen leven in harmonie met hun omgeving, dan is het inderdaad tijd om in actie te komen.

Veel bedrijven, ook in de Alblasserwaard zijn al bezig met het aanpassen van hun handelen en leggen b.v. zonnepanelen op de daken van de schuren. Met duurzaam opgewekte elektriciteit worden auto’s en andere bedrijfsmiddelen aangedreven. Weer anderen zijn bezig met het reduceren of het hergebruiken van afval. Ik werk zelf samen met een bedrijfje wat koffiedik inzamelt en op de koffiedik oesterzwammen laat groeien en vervolgens de koffiedik aan akkerbouwers ter beschikking stelt als grondverbeteraar. En zo zijn er veel initiatieven. Ook binnen de overheid is men bezig met het duurzamer maken van de eigen organisatie, maar soms bekruipt mij het gevoel dat de overheid nogal achterloopt.

Het bedrijfsleven heeft ondertussen allang ontdekt dat ´echt groen´ een groeiende ´markt´ is. De markt loopt voorop in deze ontwikkelingen, de overheid blijft wat achter. In het traditionele denken wordt vaak naar de overheid gekeken om ´goede´ ontwikkelingen te steunen en te sturen en een trekker te zijn. Misschien was dat in het begin van de duurzaamheid discussie ook wel het geval, nu niet meer. Het wordt tijd om de rollen om te draaien. De markt loopt voorop, de overheid daarachter. Hier hoort een andere houding van de overheid bij. Niet ´wij helpen u graag´, maar een vragende en lerende houding. De overheid zou vaker de zin moeten uitspreken ´helpt u ons met uw kennis en kunde om een stap te zetten om duurzamer te worden.´

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.