17 maart 2014

Zelf glasvezel graven

Zoals ik vorige week al aangaf in deze BLOG meer over het initiatief van CDA Bergeijk om zelf glasvezel te gaan graven, daar waar Reggefiber het niet doet.

De gemeente Bergeijk is evenals Molenwaard een grote plattelandsgemeente met diverse kernen. Net als elders in Nederland kwam een tijdje geleden het bedrijf Reggefiber langs om toestemming te krijgen van de gemeente Bergeijk om een glasvezelnetwerk aan te leggen. Reggefiber wilde dit uiteraard alleen in die kernen doen waar ze verwachten een rendabel netwerk neer te kunnen leggen. Kortom; de kern Bergeijk wilden ze graag voorzien van glasvezel, maar de dorpen eromheen niet. Dat vond het college van Bergeijk niet zo’n goed plan. Na enig onderhandelen werd in het contract met Reggefiber vastgelegd dat als een bepaald percentage van de inwoners van de kern Bergeijk direct zou aansluiten bij het glasvezelnetwerk, dat Reggefiber dan ook de buitengebieden zou aansluiten. Slim van het college. Jammer dat wij dat in Molenwaard niet op deze wijze hebben aangepakt. Het was het proberen waard, garantie voor succes was het in het geval van Bergeijk niet! Helaas voor de buitengebieden van Bergeijk besloten te weinig inwoners van de kern Bergeijk om een aansluiting op het glasvezelnetwerk te nemen. Het buitengebied van Bergeijk bleef dus net als bij ons verstoken van een glasvezelnetwerk.

Enkele verenigingen in de kleine kernen van Bergeijk vond dit bijzonder teleurstellend en samen met de gemeente hebben ze een plan bedacht om toch aansluiting te krijgen op het glasvezelnetwerk. De inwoners hebben aangeboden zelf de kabelgoten te willen graven. Voor Reggefiber dalen hierdoor de kosten, waardoor het voor Reggefiber ineens wel aantrekkelijk werd om het buitengebied aan te sluiten. De gemeente zorgt voor de regie op de graafwerkzaamheden, inclusief de veiligheid van de gravers en de andere verkeersdeelnemers (wegafzettingen, overzichten van waar andere kabels liggen etc, etc.)

Echter, volgens juristen is het geen overheidstaak om deze regierol te vervullen. ‘Brussel’ zou dit soort activiteiten zelfs verbieden. Het aanleggen van glasvezelkabels is puur een markt-aangelegenheid. Om dit ‘probleem’ op te lossen worden alle kosten die de gemeente Bergeijk maakt voor het voeren van de regie op de graafwerkzaamheden doorberekend in de ‘leges’ die Reggefiber moet betalen om de vergunning te krijgen voor het aanleggen van het netwerk in het buitengebied.

Ik was onder de indruk van dit staaltje creativiteit en vernuft van de gemeente Bergeijk en van de kracht die in de samenleving zit om actie te mobiliseren voor het in stand houden en uitbreiden van de voorzieningen in de kernen.

Zouden we dit voorbeeld ook kunnen volgen in Molenwaard? Eind maart vind in Bergeijk een voorlichtingssessie plaats voor andere kernen die aan willen haken. Het CDA Molenwaard zal daar aanwezig zijn en hopelijk ook wat ambtenaren van de gemeente Molenwaard, zodat we nog beter zicht krijgen of dit voorbeeld in Molenwaard gevolgd kan worden. Ik ben er van overtuigd dat als we het Willen, dat we het ook Kunnen. Alle kernen aansluiten op het glasvezelnetwerk, doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.