Samen & Dichtbij (2012)

"Samen & Dichtbij", dat is het verkiezingsprogramma dat CDA Molenwaard schreef voor de herindelingsverkiezingen van 21 november 2012

Voor het CDA is ieder mens van waarde. Een mens komt pas echt tot zijn recht in relatie tot anderen. Mensen zijn betrokken bij elkaar, de samenleving en de toekomst. Juist in een tijd dat de overheid een stap terug moet doen, kunnen creatieve oplossingen uit de samenleving komen. Meer dan voorheen vraagt dat van iedereen een bewuste en betrokken bijdrage.

In de Alblasserwaard is sprake van grote betrokkenheid tussen de inwoners en is nog altijd volop rust en ruimte voorhanden. Die betrokkenheid komt vooral tot uiting in een bloeiend kerkelijk leven en in vele maatschappelijke verbanden, met volop initiatieven van vrijwilligers, verenigingen en ondernemers. We kunnen echter onze ogen niet sluiten voor het feit dat gevoelens van ontevredenheid en zorgen een rol spelen. Het CDA wil de samenbindende kracht van onze samenleving versterken, en verharding, welke kan leiden tot vervreemding en onveiligheid, tegengaan.

Met andere woorden: samen en dichtbij. "Samen", omdat het CDA gelooft in de kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners van Molenwaard. "Dichtbij" omdat dat dat niet betekent dat de gemeente zich terugtrekt. Ook in een grotere gemeente blijft de menselijke maat het uitgangspunt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.