27 februari 2015

3 maart Lijsttrekkersgesprek Rijnstreek

Lijsttrekkers en kandidaten CDA voor Provinciale Staten Zuid-Holland en Waterschap Rijnland op bezoek in de Rijnstreek

Op dinsdag 3 maart zijn de lijsttrekkers van het CDA voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten, Adri Bom-Lemstra, en voor het Waterschap Rijnland, Hans Démoed, in de Rijnstreek op bezoek. Ook alle andere Groene Hart-kandidaten zijn die dag in de Rijnstreek.
Dinsdagmiddag bezoeken de kandidaten een aantal plekken in het gebied, waarbij de provincie of het waterschap een belangrijke rol vervult. De tocht door het gebied leidt o.a. naar de Noordse Buurt, het Brugbedieningscentrum Steekterpoort, via N207 naar het vervangend bedrijventerrein Oostvlietpolder in Roelofarendsveen en de ophoging van de kade in Woubrugge. Vandaar gaat de tocht naar Ter Aar. Daar wordt ‘s-avond een verkiezingsbijeenkomst gehouden.
Dan ontmoeten de beide lijsttrekkers elkaar voor het lijsttrekkersgesprek. Daarbij nemen zij elkaar ‘de maat’ op het thema ‘Water: waterpeil en waterrecreatie; droge voeten versus natte voeten’.
Interessant is dat de lijsstrekkers wisselen van bestuursorgaan. Adri Bom-Lemstra verruilt het waterschap voor de provincie, terwijl Hans Démoed de omgekeerde beweging maakt. Hij gaat van de provincie naar het waterschap.
De overige kandidaten voor provinciale staten en het waterschap zullen reageren op de uitlatingen van hun lijsttrekkers. Dat belooft een interessante ontmoeting te worden.
De gespreksleiding is in handen van de burgemeester van Nieuwkoop, Frans Buijserd.
Het lijsttrekkersgesprek is voor iedereen toegankelijk en wordt gehouden op dinsdag 3 maart 2015. Aanvang 20.00 uur. De locatie is De Oude School, Kerkweg 33, Ter Aar ZH.

TOELICHTING route

15.00 uur : Vertrek vanaf De Oude School, Kerkweg 33 te Ter Aar
15.30 uur : De bustocht gaat naar Noorden (gem Nieuwkoop). Daar wordt even stilgestaan bij de ingrijpende werkzaamheden aan de Voorweg, waarbij provincie en gemeente gezamenlijk optrekken. Tijdens de werkzaamheden aan de Voorweg wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de N201, N231 en N212. Om sluipverkeer te voorkomen, is de Noordse Dorpsweg afgesloten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, fietsers/brommers en voetgangers. Dit omdat deze weg maar een beperkte capaciteit heeft. De weg is wel via beide kanten bereikbaar tot aan de kerk. Ter hoogte van de kerk staan slagbomen die alleen te openen zijn met een pas.
16.00 uur : Bezoek aan Brugbedieningscentrum Steekterpoort, Steekterweg 99 (nabij hefbrug) in
Alphen aan den Rijn. De provincie Zuid-Holland heeft op deze de meest duurzame brugbediencentrale van Europa gerealiseerd. Vanuit de centrale worden ruim 30 bruggen in de regio centraal op afstand bediend. Het gaat niet alleen om provinciale bruggen, maar ook om bruggen van gemeentes in de omgeving. Met gebruik van ultramoderne bedieningshard- en software, wordt de doorstroming van weg- en vaarwegverkeer sneller, veiliger en betrouwbaarder.
Het gebouw maakt onderdeel uit van een ecologisch verantwoord ingericht terrein dat een bijzonder publiek karakter heeft.
Ca. 16.20 uur : Persmoment bij Brugbedieningscentrum Steekterpoort, Steekterweg 99 (nabij hefbrug) in Alphen aan den Rijn.

17.00 uur : Tijdens de bustocht zal er in de gemeente Kaag en Braassem aan een tweetal ingrijpende provinciale ontwikkelingen aandacht worden gegeven. Ten eerste de verbreding van de N 207 met name de verlaagde doorvaart hoogte van de brug over de Drecht in de N 207 en de aansluiting op deze weg in het dorp Leimuiden. Beide ontwikkelingen zijn in de gemeentelijke politiek als in de samenleving nog al onderwerp van een behoorlijke discussie geweest.
17.20 uur : We brengen vervolgens een bezoek aan de, door de provincie toegewezen, zoeklocatie bedrijven terrein ter vervanging van de locatie Oostvlietpolder in de gemeente Leiden. Ook dit is een ontwikkeling die de nodige stof heeft doen oplaaien.
17.35 uur : Betreffende het Hoogheemraadschap van Rijnland staan op dit moment de dijkverhogingen/verzwaringen nogal in de belangstelling. Exemplarisch daarvoor is de ophoging van de Boddens Hosangweg in Woubrugge. Deze weg is tevens de waterkering voor de Vierambachtspolder. Bij ophoging van de waterkering moet de weg eraf, de kering opgehoogd worden en vervolgens de weg opnieuw aangebracht worden. Dat is zeer ingrijpend en kostbaar. Daarnaast heeft dit grote gevolgen voor de aanliggende woningen. Er heerst dan ook grote onrust bij de aan- en omwonenden.
18.00 uur : Terug bij De Oude School, Kerkweg 33 in Ter Aar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.