27 september 2016

Afscheid Trudy Veninga

Op dinsdagavond, 20 september, is in het gemeentehuis van Nieuwkoop afscheid genomen van Trudy Veninga als wethouder. De afscheidsreceptie was druk bezocht. Namens het CDA sprak Nicolette Oosterhof Trudy toe. Hieronder staat haar tekst

Na al vele mooie woorden...afgelopen donderdag en ook nu zojuist, is aan mij het genoegen, om je nogmaals toe te spreken namens de CDA fractie.
Iets wat ik graag doe, omdat je het verdient.
We nemen afscheid van een wethouder, collega en politieke vriendin die zich 6 jaar met hart en ziel "En dat heb ik dik onderstreept hier op mijn papier"
Gewijd heeft aan het wel en wee, van Nieuwkoop en haar inwoners.
Ik gebruik hier, denk ik, met recht deze woorden, omdat U het met mij eens bent, denk ik.
Dat hard werken en betrokken zijn met de Nieuwkoopse samenleving, Trudy typeert.
Trudy je bent 6 jaar geleden in Nieuwkoop begonnen als wethouder voor het CDA.
Als enige vrouw in het toenmalige college. Maar je was niet blanco in de politiek.
Je was al fractie voorzitter bij het CDA Uithoorn, en actief bij het CDAV (het vrouwen beraad binnen het CDA) en ook de kennis en ervaring van jouw training bureau, heb je mee genomen.
Je kende Nieuwkoop alleen van het fietsen.
Maar in korte tijd het je onze gemeente eigen gemaakt.
Eerst nog met het straten boekje in je tas.
Maar dat was al snel niet meer nodig.
Je weet nu na 6 jaar elk weggetje en straatje in Nieuwkoop wel te vinden.
Daar hebben jouw portefeuilles zeker ook aan mee geholpen.
-Ruimtelijke ordening;
.....met de Noordse buurt als grootste uitdaging. En het mag gezegd.... Met een mooi resultaat.
.....met NieuwAmstelOost behouden voor de groene ondernemers, onze kwekers.
Dat is gelukt en hopelijk duurt het niet heel lang meer eer de eerste kweker zich daar vestigt.
.....met de voorbereidingen en behandelingen van alle bestemmingsplannen die onder jouw verantwoordelijkheid lagen. Een hele opgave met beperkt personeel.
.....met ook het grootste deel van de projecten binnen de gemeente, die ook onder jouw verantwoordelijkheid vielen.

-Monumenten
 
-Volkshuisvesting
 
-Economische zaken....waar binnen je onder andere....Nieuwkoop een stem gegeven hebt, bij Greenport Aalsmeer.
....het groenonderwijscenteum en vak-onderwijs
....het ondernemers loket ter hand genomen

- Ook aan het stuk sociale zaken
Participatiewet, of te wel ...werk & inkomen, heb je hard gewerkt.
Voor onder andere, de start's Tof en de zomerondernemers.

Trudy, er zijn zaken op het gebied van jouw portefeuilles
die de komende tijd zijn beslag krijgen

Maar weet...dat een aantal credits toch voor jou zijn.
Je kunt trots terug kijken op dat genen, wat jij voor Nieuwkoop bereikt hebt.

Dan het heden....
Terug kijkend op de tijd die achter ons ligt

En waarin we de gesprekken gevoerd hebben over jou besluit om terug te treden,
Kan ik alleen maar zeggen, "En dat heb ik al eens persoonlijk gedaan."
Dat de wijze waarop je die keuze gemaakt hebt en daarover gesproken hebt
met ons als fractie en bestuur, bij mij veel respect afgedwongen heeft.
Trudy ik weet, dat je het oogsten van al jou werk, nog mee had willen maken.
Aan de andere kant... De wijsheid, om voor jezelf te kiezen staat boven alles!
Je straalt uit dat deze keuze goed is.
Het uiteindelijke besluit, geeft ruimte om tot rust te komen en te genezen.
Zodat je straks weer gezond, die dingen kan gaan doen, die je op je pad vindt.
En waar je dan weer, met hart en ziel mee aan de slag kunt.
Trudy ik wil je namens de gehele fractie, van harte bedanken
voor al je harde werk,....Je inzet,....Je wilskracht,....en je betrokkenheid.
Ik wil je vooral een fijne toekomst toewensen met
Ruud en jullie jongens, Vincent, Wouter en Lucas.
Rust uit en geniet van wat nog voor je ligt.
Het is je van harte gegund!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.