13 maart 2015

CDA-ers op bezoek in de Rijnstreek

Op dinsdag 3 maart waren de kandidaten uit het Groene Hart voor Provinciale Staten en voor het Waterschap Rijnland in de Rijnstreek op bezoek. Ook de beide lijsttrekkers, Adri Bom-Lemstra voor Provinciale Staten en Hans Demoed voor het Waterschap van Rijnland, waren aanwezig.
Dinsdagmiddag bezochten de CDA-ers locaties waarbij de provincie of het waterschap een belangrijke rol vervult. De tocht door het prachtige Groene Hart ging o.a. naar de Noordse Buurt, Voorweg, Poldergemaal Ziende en het Brugbedieningscentrum Steekterpoort.
Via N207 ging de tocht naar het vervangend bedrijventerrein Oostvlietpolder in Roelofarendsveen en de ophoging van de kade in Woubrugge.
In een goed bezochte bijeenkomst in Ter Aar hebben de beide lijsttrekkers hun ideeën en motivatie aangegeven. Onder leiding van Frans Buijserd werden de vele vragen van de aanwezigen beantwoord. Vragen over verkeersveiligheid, openbaar vervoer, bestuursstijl, prioriteiten van projecten, waterkeringen, kwaliteit van water, toeristisch gebruik van water, voedselproductie. Hans Demoed: ‘CDA staat voor droge voeten, gezond water ook voor recreatie en dit zonder lastenverzwaring, behoudens inflatiecorrectie’. Daarbij werd duidelijk dat het CDA er alles aan gelegen is de verschillende belangen van het kwetsbare gebied goed met elkaar te blijven verbinden.
Adri Bom: ‘CDA zal zich inzetten voor een gezonde landbouw in het groene Hart’. Organisaties moeten samenwerken en zich niet terugtrekken als een probleem niet hun taak is. Investeren dat er meer synergie komt tussen de organisaties, bedrijven en initiatieven van burgers. Een van de initiatieven is de Metaalvakschool in Nieuwkoop als schakel tussen onderwijs en arbeid, een initiatief waar het CDA zich sterk voor maakt.
Naast de lijsttrekkers hebben ook de overige kandidaten voor provinciale staten en het waterschap zichzelf gepresenteerd. De campagne is echt gestart. Het CDA is vol vertrouwen in een goede verkiezingsuitslag op 18 maart.

Op de foto : CDA-ers op bezoek bij het Bedieningscentrum Steekterpoort in Alphen aan den Rijn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.