19 mei 2016

CDA wil problemen in de zorg bespreekbaar maken

De Algemene Ledenvergadering van het CDA op 23 mei a.s. zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de Zorg 2.0. Het CDA wil een inventarisatie maken van de huidige en toekomstige knelpunten in het zorglandschap. Om de problematiek goed zichtbaar te maken zal locatiemanager  Irene Keijzer  van Zorglocatie Aarhoeve, onderdeel van Wijdezorg,  tijdens de vergadering iets vertellen over de manier waarop de zorg in de gemeente Nieuwkoop is georganiseerd en de problemen die zich daarbij voordoen.


“De babyboomers van de jaren ’50, ’60 en ’70 zijn nu nog gezond maar hoe gaan we met elkaar de maatschappij inrichten als deze generatie zorg nodig zal hebben”, vraagt zij zich af.  In haar werk wordt zij dagelijks geconfronteerd  met de pijnpunten in de zorg.  Wijdezorg biedt  mensen  van 50 jaar en ouder maatwerk op het gebied van wonen, zorg  en welzijn.  Het CDA wil daarom graag met Irene Keijzer in discussie gaan over de manier waarop de zorg over 10 jaar georganiseerd kan worden.


Aan de hand van die discussie wil de partij met name in kaart brengen wat de komende jaren de verantwoordelijkheid van de overheid is op het gebied van de zorg en welke taken de burgers hebben.   Belangstellende zijn van harte welkom op maandag 23 mei om 20.00 uur bij Boerderij Vliethoeve, Schoterweg 1a, Nieuwveen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.