03 november 2017

CDA wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen aanleggen voor hun inwoners. De gemeente Nieuwkoop zou volgens het CDA mee moeten doen aan dit initiatief. “Iedereen zou toegang moeten hebben tot snel internet, ongeacht waar je woont of hoeveel je verdient. Internet is tegenwoordig gewoon een basisbehoefte geworden” aldus CDA raadslid Leon Zoet. “Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. Dit zou 0% moeten zijn.” aldus Zoet.

Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Met dit plan stelt het Europees Parlement tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van moderne apparatuur voor lokale projecten.

Hiermee kunnen gemeenten investeren in gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen. De wifi die aangeboden wordt, moet hoogwaardig in kwaliteit zijn en in alle opzichten gratis. Dus ook zonder hinderlijke reclame en verkoop van gebruiksgegevens.

De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. Volgens het CDA is het daarom van belang dat Nieuwkoop er snel bij is. Om vaart achter de aanvraag te zetten, heeft Zoet schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.