21 mei 2015

Kies voor het centrum!

Overwegingen bij de keuze voor de nieuwe locatie van het Ashram College

Onderwijs speelt naast de ouders een belangrijke rol in de ontwikkeling van jongeren. Zij bouwen daar hun contacten op, vormen daar hun netwerk en leren daar deel te nemen aan de samenleving. Om dit mogelijk te maken is een brede samenwerking nodig die goed aansluit bij de doelgroep. Door samen met bedrijven, ouders en maatschappelijke instellingen het lesprogramma in te delen, kunnen jongeren nog meer uit hun middelbare school tijd halen.

Een vraag die hierbij gesteld kan worden is of de locatie van de school hierbij een rol speelt. Verbeteren de contacten tussen de scholen en de partners als de afstand kleiner wordt? Door de reistijd tussen de beoogde partners en de school zo kort mogelijk te houden, wordt de kans op samenwerking groter. Uit een rapport van onderzoeksbureau CPS voor het onderwijs, blijkt dat een korte reistijd wordt aangeraden om samenwerking te bevorderen. Hoe dichter de school in de buurt staat, hoe groter de kans tot samenwerking.

Bij de nieuwe locatie voor het Ashram college in Nieuwkoop is dit van groot belang. De keuze bestaat uit twee locaties in het centrum van Nieuwkoop. Zowel de huidige locatie als op de plek van het oude gemeentehuis. Of er kan voor Buytewech-Noord worden gekozen. Het nadeel van de laatste locatie is de afstand tot het centrum en daarmee voor belangrijke samenwerkingspartners. De locatie in het centrum van de kern zorgt voor een kortere reisafstand en daarmee ook voor een grotere kans op samenwerking.

Ook het soort mogelijke samenwerkingen is van belang bij de keuze. Op dit moment wordt er op het Ashram les gegeven in zorg, welzijn en veiligheid. Juist deze thema’s verdienen een plaats in het centrum van de kern. Daar waar mensen samenkomen en de welzijnsorganisaties zijn gevestigd. De school in een nieuwbouw gebied in een buitenwijk plaatsen lijkt daarom een onlogisch besluit.

Steeds meer komt de vraag om onderwijs niet primair op school te laten plaatsvinden, maar meer bij maatschappelijke partners. Zo kan er vooral in het beroepsonderwijs meer aandacht worden besteed aan de relatie tussen theorie en praktijk. Hoewel dit vaak ook in het schoolgebouw zelf kan, geeft het werken binnen een bedrijf of organisatie een aanvulling op de kennis geleerd op school. De sectoren waarop het Ashram gericht is, sluit dan beter aan bij een centrumpositie voor de school.

Stuur daarnaast niet alleen scholieren naar buiten, maar haal ook bedrijven naar binnen. Door het multifunctioneel invullen van het nieuwe gebouw kunnen bedrijven een nieuwe plaats krijgen in de school. Maak bijvoorbeeld werkplekken voor ondernemers in de school. Zo krijgt de school een groter netwerk met nieuwe aanspreekmogelijkheden binnen het gebouw. Dan worden zelfs stageplaatsen bij de ondernemer binnen het Ashram mogelijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.