11 januari 2017

Maak kennis met Brent Wijshijer

Kennismaken met Brent Wijshijer. De 26-jarige Ter Aarder werd op 7 december benoemd als fractie-assistent voor het CDA.

Brent, vertel eens iets over jezelf, wat zoek jij in de politiek?

Ik ben geboren in Ter Aar en daar woon ik nog steeds. Als derdejaars student sociale geschiedenis in Leiden, hoop ik dit jaar mijn bachelor af te ronden. Van huis uit heb ik meegekregen om, om te zien naar de ander. Deze maatschappelijke betrokkenheid ben ik ook in mijn eigen leven ook gaan waarderen. Zo speel ik een rol bij Junior Adventure tienerkampen, waar ik in de zomer mee ga als leiding. Voor de Hervormde Gemeente Ter Aar ben ik ook actief als jongerenleider en daarnaast doe ik aan huiswerkbegeleiding.

Vandaar ook je interesse in de politiek?

Ik ben zeer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en politieke ontwikkelingen. De training ‘jong talent in de lokale politiek’ was dan ook voor mij een mooie kans om kennis te maken met het reilen en zeilen van de Nieuwkoopse politiek.

En waarom heb je dan voor het CDA gekozen?

De keuze voor het CDA heeft te maken met mijn persoonlijke opvattingen over het belang van maatschappelijke initiatieven. Het CDA is de partij die het belang van maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Ik voel mij thuis bij een partij die streeft naar een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en die niet enkel het eigenbelang voorop stelt.

Welke eigenschappen van jou komen in de politiek goed van pas, denk je?

In mijn jongerenwerk en mijn tijd op de pabo heb ik vaak voor groepen gestaan en ook individuele gesprekken gevoerd. Daarbij heb ik mijn vaardigheden om goed te kunnen luisteren en mee te denken in oplossingen goed kunnen gebruiken.

Door mijn opleiding Geschiedenis heb ik bovendien ervaring gekregen in het verwerken van veel informatie. Daarnaast heb ik ontdekt dat ik relatief grote onderzoeken kan uitvoeren en helder weet te verwoorden. Dit lijken mij bij uitstek vaardigheden die ik ook kan toepassen in het politieke werk.

Wat verwacht je specifiek van het assistentschap?

Als fractie assistent zal ik de komende periode kennis opdoen van de uiteenlopende dossiers, waarbij ik in de CDA-fractie een constructieve bijdrage wil leveren aan het bepalen van standpunten en het analyseren van Nieuwkoopse politieke vraagstukken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.