09 oktober 2016

Veenbonk markeringen

Op de foto staat een van de boten die onlangs op een veenbonk zijn gevaren. Naar aanleiding van dit incident heeft CDA - Raadslid Arie van Wijk schriftelijke vragen gesteld, De vragen staan hieronder :

Schriftelijke vragen van het CDA over veenbonken in de Nieuwkoopse Plassen.

Aanleiding:

Afgelopen zaterdag, 24 september jl, zijn 2 roeiboten van de Nieuwkoopse Roeivereniging op de Nieuwkoopse Plassen op een veenbonk gevaren. Dit gebeurde ter hoogte van de Machinesloot.
Het betreft hier een roeiboot van het type 6 met stuurman en één van het type 8 met stuurman.
Deze veenbonk lag grotendeels onder water en was uitzonderlijk groot. Eén boot is flink beschadigd en maakte veel water. Er was behoorlijk risico dat de boot zou zinken, hetgeen overigens niet gebeurd is.
Het betreft hier dus absoluut een onveilige situatie.
Er was onvoldoende markering geplaatst.

Vraag 1:
Wie is verantwoordelijk voor het markeren van veenbonken ?

Vraag 2:
Komt dit fenomeen (veenbonken aan de oppervlakte) vaker voor dan in het verleden ?

Vraag 3:
Wie controleert of veenbonken goed gemarkeerd worden ?

Vraag 4:
Wat is het beleid met betrekking tot het markeren van veenbonken. ?

Vraag: 5:
Waarom worden deze veenbonken niet verwijderd in tegenstelling tot voorheen, toen dat wel gebeurde ?

Namens de CDA fractie,

Arie van Wijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.