20 maart 2018

Veilige oversteek Oude Nieuwveenseweg-Hazeweg

Er is veel verkeer op de Oude Nieuwveenseweg in Nieuwveen van onder andere auto's, vrachtverkeer, fietsers, scooters en ook tractoren. Dat levert regelmatig onveilige verkeerssituaties op, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers. CDA-wethouderskandidaat Antoinette Ingwersen pleit voor een veilige oversteek bij de kruising Oude Nieuwveenseweg-Hazeweg. Daarnaast geeft ze aan dat sowieso de snelheid veel meer gehandhaafd moet worden.

“De nieuwe wijk op het ‘land van Boer Bos’ wordt ontsloten middels de nieuwe J.J. Rooversstraat en kruist de Oude Nieuwveenseweg”. Volgens Ingwersen is dit kruispunt onveilig: “Ik maak mij in het bijzonder zorgen om de kinderen die vanuit verschillende kanten daar de Oude Nieuwveenseweg oversteken richting de scholen, de kinderopvang en de Ringkant. Er zijn nu geen zebrapaden aanwezig. Hierdoor is de verkeerssituatie voor iedereen onduidelijk en daardoor onveilig.”

Het CDA wil dus dat er snel een veilige en duidelijke oversteekplaats komt op het kruispunt Hazeweg-Oude Nieuwveenseweg-JJ Rooversstraat. Volgens Antoinette Ingwersen moet dit snel gebeuren voordat het te laat is en er ernstige ongelukken gebeuren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.