Burgerschap

Burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid. Burgerschap is een optelsom van zelfbeheersing, hoffelijkheid, verstandigheid, inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, hoop en vertrouwen. Zonder zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven. Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden. Een constante dialoog over de waarden die we met elkaar belangrijk vinden en waarom we dat vinden is van groot belang om elkaar te begrijpen en de samenleving te versterken. 

  • Meer betrokkenheid van burgers bij het gemeenschappelijk wel en wee in het dorp. De activiteiten van de diverse dorpsraden willen wij graag ondersteunen.
  • Een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Maatschappelijke stages moeten ondersteund worden met budget. Samen met scholen en instellingen zoekt de gemeente naar een zinvolle invulling van deze stages.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.