Eenzaamheid

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Onze ouderen vormen daarbij een kwetsbare groep. Maar ook voor een steeds grotere groep jongeren is dit een actueel probleem. CDA Nieuwkoop wil zich inzetten voor het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden. Familie, vrienden, wijk, kerken, onderwijs, sportverenigingen, clubs en coaches zijn hierbij van wezenlijk belang.

Wat gaan wij hieraan doen?

  • Eenzaamheidsbestrijding als een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
  • Een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij mensen (jong en oud) die in een isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht.
  • Het onderwerp eenzaamheid tijdens het ‘keukentafelgesprek’ aan de orde laten komen.
  • Vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid zorgwekkende vormen gaat aannemen. Op deze manier kan er tijdig informele ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet.
  • De nieuwe lichting gepensioneerden graag actief bij de samenleving betrokken houden. We zijn van plan alle mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een informatiepakket aan te bieden dat overzicht geeft van de noden bij het verenigingsleven, scholen en de mogelijkheden om daar energie in te steken en maatschappelijk betrokken te zijn.
  • Opzetten van meer projecten om leerlingen uit het onderwijs te verbinden met ouderen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.