Eerlijke economie

Wij staan voor een eerlijke economie. Iedereen moeten kunnen profiteren van een goed economisch klimaat en iedereen moet de kans krijgen om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden.

In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en de werkgelegenheid laten groeien.

De bedrijvigheid in Nieuwkoop toont zich vooral in de doorontwikkeling van de historische maakindustrie. De metaalindustrie is nog altijd in veel bedrijven zichtbaar, zowel in het maken van producten als in het verlenen van diensten die gerelateerd zijn aan de metaal.

De andere economische pijler is die van de tuinbouw, die van origine ook een grote rol speel in onze gemeente als het gaat om werkgelegenheid en ruimtegebruik. Veel Nieuwkoopse bedrijven kenmerken zich door het handelen in potplanten en/of nicheproducten. De ondernemers zijn gedreven, vaak georganiseerd als familiebedrijf, historisch gegroeid – inspelend op kansen. Ze kiezen voor Nieuwkoop als vestigingsplaats vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.