Familie en Gezin

Voor het CDA is het gezin van grote waarde. Het is het startpunt van ons leven en een plek waar we altijd op terug kunnen vallen. De gemeente heeft een hele belangrijke taak als dit niet goed gaat. Met name bij kinderen in kwetsbare gezinnen moet veiligheid en ontwikkeling worden gewaarborgd. Wanneer er signalen zijn die erop wijzen dat het niet goed gaat met een kind, moeten dit direct serieus opgepakt worden. Dit verkleint de kans op latere problemen.

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het veilig opgroeit. Het is van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen. Daardoor leren ze samen te spelen in een gezonde omgeving. Het draagt bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht. De gemeente moet vervolgens zorgen voor goede buitenspeelplekken met ruimte voor creativiteit voor de kinderen.

Families en gezinnen bieden een veilige omgeving waar kinderen liefdevol kunnen opgroeien, waarden krijgen overgedragen en de basis leggen voor hun verdere toekomst.

Een pleidooi voor familie en gezin sluit niemand uit. Ook iemand die alleen door het leven gaat blijft altijd verbonden met zijn of haar familie. De gemene deler in alle duurzame relaties is de zorg, liefde en verantwoordelijkheid van mensen voor elkaar.

In familieverband is de onderlinge verbondenheid heel vanzelfsprekend. Kinderen, ouders, grootouders en overgrootouders zorgen voor elkaar en staan elkaar bij als dat nodig is. Die solidariteit tussen generaties is ook voor de samenleving van groot belang. Dat geldt ook voor de opvoeding van kinderen tot zelfbewuste burgers van onze samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.