Integratie

In Nieuwkoop wonen veel mensen met een andere culturele achtergrond en/of nationaliteit. De toestroom van vluchtelingen naar Europa heeft ook invloed op onze gemeente. Van crisisopvang tot aan de huisvesting van statushouders. Dit vraagt om een heldere visie op huisvesting, bijstand en een succesvolle integratie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.