Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor senioren, gehandicapten en chronisch zieken. Zij vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend familielid of kennis. CDA Nieuwkoop vindt dat de gemeente de mantelzorgers op navolgende wijze kan faciliteren.

Wat doen wij voor mantelzorgers?

  • De mantelzorger en/of ouderenadviseur een vaste positie geven bij het keukentafelgesprek.
  • Mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen betrekken bij het opstellen en de uitvoering van beleid.
  • Het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits mogelijk maken naast de woning van degene die zorg behoeft.
  • Professionele ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische ondersteuning (respijtzorg).
  • Blijk geven van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellig avondje uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.