Meedoen door werk

Werk is belangrijk. Het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen. Ieder mens is waardevol, iedereen heeft eigen unieke talenten en kwaliteiten. Het is aan een ieder die naar vermogen in te zetten. Iedereen die mee kan doen, moet meedoen. Iedereen is nodig. Voor wie echt niet kan werken, zijn we ruimhartig en sociaal. Voor wie niet wil werken, zijn we streng.

Onze speerpunten voor participatie:

  • Inzetten op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg.
  • Vereenvoudiging van de regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.
  • Een vrijstelling van sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.
  • Er moet meer capaciteit worden vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs. Dan kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen. Bij werkelijke fraude moet vaker strafrechtelijke vervolging plaatsvinden. Mensen in de bijstand, zonder uitzicht op betaald werk moeten worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Het verenigingsloket kan hierin bemiddelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.