Cars,At,The,Provincialeweg,Street,At,Driemond,The,Netherlands,28-4-2021

Mobiliteit en bereikbaarheid

Bereikbaarheid is niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. Wij investeren daarom stevig in bereikbaarheid op alle fronten: auto, fiets, en (alternatief) openbaar vervoer. Het CDA vindt dat het openbaar vervoer in de basis op orde moet zijn. Dit betekent goede bereikbaarheid en beschikbaarheid van het OV. De huidige reistijden met openbaar vervoer zijn doorgaans veel te lang, soms wel drie keer zo lang als met de auto. Hierdoor is het openbaar vervoer vaak geen alternatief voor de auto.

Onze speerpunten:

  • Goede OV bereikbaarheid van buurten, voorzieningen en bedrijventerreinen tussen onze dorpen. Iedereen moet eenvoudig en laagdrempelig kunnen reizen tussen dorpen. Er moeten logische overstappunten zijn die de OV lijnen tussen de dorpen verbinden.
  • Aanbieden en faciliteren van (duurzaam) doelgroepenvervoer zoals huurauto’s en autodelen.
  • Realiseren van opstapplaatsen (hubs) met goede overstapmogelijkheden en bijbehorende voorzieningen (autoparkeerplaatsen, stalling fietsen, beschut overstappen) om de combinatie van eigen vervoer en OV te bevorderen.
  • Realiseren van regionale OV-knooppunten. Een goed voorbeeld hiervan is de bus 147/247 van station Alphen aan den Rijn via Nieuwkoop naar het OV-knooppunt in Uithoorn met een snelle overstap op de tram naar Amsterdam.
  • Inzetten op de aanleg van snelle en hoogwaardige fietspaden om de gemeente goed te ontsluiten naar omliggende regio en steden.
  • Reizigers moeten -op aanvraag- vanuit diverse locaties naar OV-haltes vervoerd kunnen worden.
  • In het belang van de Nieuwkoopse forensen en bedrijfsleven steunt het CDA de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn om de zogenaamde Bodegraven-boog voor de N11 versneld te realiseren. De huidige aansluiting van de N11 op de A12 richting Gouda zorgt in de spits voor gevaarlijke situaties en oponthoud.
  • Samen met omliggende gemeenten inzetten op verbetering van de lokale verkeersdoorstroming vanuit Nieuwkoop in noordelijke richting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.