Onderwijs

Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen. Het onderwijs stimuleert een cultuur ‘een leven lang leren’ met aandacht voor elkaar en voor reflectie. De gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en ouders moeten samenwerken om het onderwijs verder te verbeteren en te vernieuwen waar mogelijk. Op dit moment worden bijvoorbeeld samen met scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties zogenaamde Integrale Kind Centra (IKC’s) ontwikkeld. Nu wordt in Ter Aar gewerkt aan de plannen voor een IKC. Maar ook in Langeraar, Nieuwveen en Zevenhoven/Noordeinde zijn de schoollocaties aan vernieuwing toe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.