Elektronische netwerken

De wijze van werken verandert voor veel mensen door de invoering van flex(ibel)werken. Dit biedt een aantal voordelen, thuis werken, eigen bedrijf aan huis, meer mogelijkheden voor ouders(chap) en het bieden van (mantel)zorg. Ook het bedrijfsleven is gebaat bij hoogwaardige netwerken ( glasvezel). Achterblijven in kwaliteit werkt door in de vestigingsmogelijkheden c.q. het behouden van op hoogwaardige IT gebaseerde werkzaamheden. Een optimale elektronische infrastructuur is dan wel noodzaak.

Het CDA stimuleert dat deze infrastructuur kan worden aangelegd op het hoogste kwalitatieve niveau, zoals glasvezel en 4G netwerken en werkt daarvoor samen met glasvezelleveranciers. Bij wegkopbrekingen wordt beoordeeld of mantelbuizen alvast kunnen worden aangelegd.Extra aandacht gaat uit naar het dekkingsniveau ten bate van schoolgebouwen. Juist scholen moeten volledig over snel internet kunnen beschikken.Smartphones, tablets en andere moderne apparaten vergen door het gebruik van applicaties dat ze tijdig kunnen worden bijgeladen. Het CDA wenst te onderzoeken op welke punten in de gemeente openbare laadpunten kunnen komen. Wij denken aan combinatiemogelijkheden met oplaadpunten voor de e-bikes.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.