Energie

Het CDA staat voor een verantwoord energie beleid, dit komt op twee manieren naar voren. Enerzijds het verminderen van de energievraag en anderzijds door schone winning van energie.

Het voorbeeld van energiebesparing is het vervangen van conventionele lampen door LED lampen. Het CDA wenst deze ontwikkeling sterk te stimuleren en als gemeente het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld bij wegverlichting, verlichte gebouwen e.d.Daarnaast bevordert de gemeente het rijden op elektriciteit door te bevorderen dat er laadpunten komen.De gemeente stimuleert zonne-energie door het vlot verstrekken van particuliere vergunningen inzake zonnepanelen.De gemeente staat open voor ontwikkelingen van duurzame energie zoals aardwarmte en brandstofcellen op waterstofHet CDA ziet de energie opwekking in volgorde van schoon naar vuil:

Zonne-Energie:  Sterk stimulerenWindenergie:     Kleine molen i.v.m. horizon vervuilingBio-energie:       Met aandacht voor de lucht kwaliteitKolencentrales:  Geleidelijk verminderenGasturbine:        StabiliserenKerncentrales:   Geen uitbreidingSchaliegas:        Niet aan beginnen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.